واژگان زبان تخصصی – پیشرفته

آموزش واژگان کتاب ۵۰۴ – با سیستم وی تی وی

 • سطح pre-intermediate
 • مناسب سطح ۴ به ۵ آیلتس (یا ۵۰ به ۷۰ تافل)
 • تدریس ویدیویی
 • تمرین و آزمون آنلاین
 • رفع اشکال آنلاین و آفلاین
 • تعداد ۴۲ جلسه ی ۱۵ دقیقه ای آنلاین
 • مدت ارایه : ۸ هفته
 • کوپن تخفیف ۲۰% برای خرید بعدی

  هزینه : ۱۵۰ هزار تومان

دانلود رایگان پی دی اف / نمونه درس رایگان

ثبت نام این دوره

آموزش واژگان موضوعی آیلتس – با سیستم وی تی وی

 • سطح intermediate
 • مناسب سطح ۵ به ۶ آیلتس (یا ۷۰ به ۹۰ تافل)
 • تدریس ویدیویی
 • تمرین و آزمون آنلاین
 • رفع اشکال آنلاین و آفلاین
 • تعداد ۲۴ جلسه ی ۳۰ دقیقه ای آنلاین
 • مدت ارایه: ۸ هفته
 • کوپن تخفیف ۲۰% برای خرید بعدی

  هزینه : ۱۵۰ هزار تومان

دانلود رایگان پی دی اف / نمونه درس رایگان

ثبت نام این دوره

آموزش واژگان موضوعی آیلتس (پیشرفته) – با سیستم وی تی وی

 • سطح upper-intermediate
 • مناسب سطح ۶ به ۷ آیلتس (یا ۹۰ به ۱۰۰ تافل)
 • تدریس ویدیویی
 • تمرین و آزمون آنلاین
 • رفع اشکال آنلاین و آفلاین
 • تعداد ۲۰ جلسه ی ۳۰ دقیقه ای آنلاین
 • مدت ارایه: ۸ هفته
 • کوپن تخفیف ۲۰% برای خرید بعدی

  هزینه : ۱۵۰ هزار تومان

دانلود رایگان پی دی اف / نمونه درس رایگان

ثبت نام این دوره

آموزش واژگان آکادمیک (پیشرفته) – با سیستم وی تی وی

 • سطح Advanced
 • مناسب سطح ۷ و بالاتر آیلتس (یا  ۱۰۰+ تافل)
 • تدریس ویدیویی
 • تمرین و آزمون آنلاین
 • رفع اشکال آنلاین و آفلاین
 • تعداد ۲۵ جلسه ی ۳۰ دقیقه ای آنلاین
 • مدت ارایه: ۸ هفته
 • کوپن تخفیف ۲۰% برای خرید بعدی

  هزینه دوره : ۱۸۰ هزار تومان

دانلود رایگان پی دی اف / نمونه درس رایگان

ثبت نام این دوره

آموزش همنشین های واژگانی یا کالوکیشن (پیشرفته) – با سیستم وی تی وی

 • سطح Advanced
 • مناسب سطح ۶ و بالاتر آیلتس (یا  ۹۰+ تافل)
 • تدریس ویدیویی
 • تمرین و آزمون آنلاین
 • رفع اشکال آنلاین و آفلاین
 • تعداد ۲۰ جلسه ی ۳۰ دقیقه ای آنلاین
 • مدت ارایه: ۸ هفته
 • کوپن تخفیف ۲۰% برای خرید بعدی

  هزینه دوره : ۱۵۰ هزار تومان

دانلود رایگان پی دی اف / نمونه درس رایگان

ثبت نام این دوره

آموزش پرهیز از خطاهای رایج زبانی – با سیستم وی تی وی

خطاهای رایج زبانی

 • سطح upper-intermediate
 • مناسب سطح ۶ و بالاتر آیلتس (یا  ۹۰+ تافل)
 • تدریس ویدیویی
 • تمرین و آزمون آنلاین
 • رفع اشکال آنلاین و آفلاین
 • تعداد ۲۰ جلسه ی ۲۰ تا ۳۰ دقیقه ای آنلاین
 • مدت ارایه: ۸ هفته
 • کوپن تخفیف ۲۰% برای خرید بعدی

  هزینه دوره : ۱۵۰ هزار تومان

دانلود رایگان پی دی اف / نمونه درس رایگان

ثبت نام این دوره
پیشخوان ثبت نام