ضمیر های موصولی Relative pronouns

برای ساخت جمله های مرکب complex ابزار مختلفی در دست شماست. یکی از این ابزار استفاده از ضمیر های موصولی است:

  • who (for human)
  • whom (for human)
  • which (for non-human)
  • that (for all)
  • whose (for all)
  • در این فیلم و همینطور فیلم بعدی نکات عمومی و پیشرفته ی این ضمیر ها را بررسی میکنیم

بخش دوم این درس “ساختار و کاربرد ضمیر های موصولی” را در بسته ی گرامر متوسط با عنوان “جمله واره های صفتی (adjectival clauses)” مشاهده کنید.

توجه! کاربر گرامی، برای مشاهدۀ آزمون‌ها به برگه آرشیو آزمون‌ها مراجعه نمایید.

بپرسید

  • سوالات درسی مرتبط با این مبحث را در زیر همین صفحه “بخش دیدگاه” بپرسید و پاسخ را در همین جا ببینید.
  • سوالات فنی را از لینک تماس با ما مطرح کنید.
  • اگر مطالب را پسندیدید، آنها را با ابزار موجود در همین صفحه، با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
در حال بارگیری