حقوق و وظایف دانشجویان

شما با عضویت در سایت دارای حقوق و البته وظایفی خواهید شد که آشنایی با آنها و رعایت مفاد آن ، ما را در خدمت رسانی به شما عزیزان مصمم تر و توانا تر خواهد کرد.
در نهایت احترام و خوش آمد گویی به حضور شما عزیزان ، تمام خدمات آموزشی این مجموعه با بالاترین کیفیت و در استانداردهای جهانی و همراه با احساس مسولیت فراوان به شما ارایه میشود. از سویی برای اینکه بتوانیم به بهترین نحو خدمتگزار باشیم تقاضا داریم موارد زیر را با دقت بخوانید: 
 1. همه ی دانشجویان موظفند پیش از ثبت نام و واریز وجه مفاد این قرارداد را بدقت مطالعه نمایند. بی دقتی و سهل انگاری در دریافت تعهدات دو طرفه ی زیر ، هرگز دلیلی بر عدم رعایت آنها نمیتواند باشد و حقی برای طرفین ایجاد نمیکند.
 2. طول دوره استاندارد برای یک کلاس یک نفره ۲۴ جلسه ی ۶۰ دقیقه ، دو نفره ۲۸ جلسه ی ۶۰ دقیقه، سه و چهار نفره ۳۴ جلسه ی ۶۰ دقیقه میباشد. و یا به صورت تعریف شده طبق توافق مکتوب دیگر.
 3. دانشجو میتواند با ثبت نام و رزرو بسته های ۴ جاسه ای / ۸ جلسه ای/ ۱۲ جلسه ای از تخفیف و مزایای پلکانی بهره مند شود.
 4. کلاس در تعطیلات رسمی تشکیل نمیشود ولی جبرانی آن برگزار میگردد.
 5.  تعداد جابجایی و کنسلی مجاز (حتی با توافق استاد) محدودیت دارد و تابع قوانین و توافقات اختصاصی هر دوره میباشد.
 6. محل تشکیل کلاس در دفتر شخصی آقای غفاریان (و یا در آدرس مندرج در قرارداد) میباشد. رعایت نظم و انضباط در محل کلاس و رعایت سکوت در راه پله و آسانسور اکیدا درخواست میشود. عدم رعایت نظم و انظباط در رفت و آمد میتواند موجب لغو یکطرفه قرارداد گردد.
 1. دانشجو موظف است کلیه ی تکالیف و تمرینهای محوله را به نحو احسن انجام داده و در کلاس نیز حضور فعال داشته باشد. در غیر اینصورت مسوولیت عقب افتادگی از روند کلاس تماما با خود وی خواهد بود.
 2. رکورد (ظبط کردن) گفته های استاد توسط انواع دستگاههای الکترونیکی فقط در جلسات speaking امکان پذیر است و دانشجو به امانت داری و عدم انتشار آن متعهد میباشد، در صورت انتشار فایلهای صوتی به هر صورت و در هر مکان حقیقی و مجازی، دانشجو ملزم به جبران خسارت و پذیرای هر نوع مجازات قانونی میباشد.
 3. جابجایی و لغو تک جلسه در کلاسهای نیمه خصوصی با موافقت همه همکلاسها برای یکبار امکان پذیر است، و در کلاسهای خصوصی تا ۱۰ درصد کل جلسات با موافقت استاد و تا ۲۴ ساعت قبل بلا مانع میباشد. در غیر اینصورت و یا بیش از این نعداد ، معادل ۵۰% آن جلسه و حداقل ۳۰ دقیقه محاسبه میشود.عدم حضور در کلاس خصوصی تک نفره بدون اطلاع قبلی (no show up)و همینطور کنسل یکطرفه کلاسی که برای تعطیلات رسمی توافق شده بوده معادل ۱۰۰% زمان کلاس محاسبه و از دانشجو دریافت میگردد.
 4. تاخیر ورود دانشجو تا ۱۰ دقیقه ، بلا مانع مبیاشد و بیش از آن هیچ تعهدی برای استاد در جهت جبران زمان از دست رفته ایجاد نمیکند و محاسبه مبشود.
 5. در صورت غیبت بیش از ۲ جلسه در هر مهارت و یا عدم انجام تکالیف و همینطور عدم رعایت نظم و انظباط مورد بند ۴ فوق، استاد میتواند از حضور دانشجوی خاطی در جلسات بعدی ممانعت نماید و یا از ادامه ی کلاس به طور کل در هر مقطعی ممانعت کند.
 6. دانشجو موظف است نسبت به پرداخت به موقع شهریه کلاس اقدام کند. شهریه ی هر ماه در ابتدای همان ماه واریز گردد. تاخیر بیش از یک هفته بدون کسب موافقت کتبی استاد سبب اخراج دانشجو خواهد شد. در صورت تمایل دانشجو میتواند ظرف یکهفته از شروع کلاس، کل اقساط شهریه باقیمانده را پرداخت نموده و از ۵% تخفیف بهره مند گردد.
 7. شماره حساب بانک پاسارگاد ۱ ۱۳۳۱۱۸۶ ۸۰۰ ۲۷۲ به نام رضا غفاریان جهت واریز شهریه معرفی میگردد.
 1. کلاس ها زیر نظر استاد آقای بهروز (رضا) غفاریان کارشناس ارشد زبانشناسی برگزار میگردد.
  1. استاد میتواند در ساعات اضافی بر بند ۱ و ۲ فوق از کمک استادان دیگر در ارایه ی مطلب بهره مند گردد. دانشجو بابت این ساعات اضافی هزینه ی جداگانه پرداخت نمیکند.
 2. استاد موظف است در صورت غیبت و عدم تشکیل کلاس به هر دلیلی ،آن جلسه را در اولین زمان ممکن جبران کند. از طرفی استاد نسبت به جبران جلساتی که هر یک از دانشجویان غیبت یا تاخیر دارند مسوولیتی ندارد.
 3. استاد موظف است محل کلاس را طبق عرف موجود و در ساعات و تاریخهای مورد توافق آماده کند.
 4. استاد بطور قانونی، اخلاقی ،و عرفی موظف است زمان کلاس را به شکل بهینه صرفا برای موارد آموزشی صرف کند.
 5. پیامهای درسی و رفع اشکالات احتمالی – در حد عرف و هر ۲۴ ساعت تا ۴۸ ساعت کاری یکبار پاسخ داده خواهد شد.
 6. برای ارتباط در ساعات غیر کلاسی و در ساعات معمول و مرسوم ، پیام رسان واتس اپ و یا جایگزین آن معرفی میشود و فقط همین واسطه قابل قبول میباشد.
قوانین کنسلی:
 1. در کلاسهای نیمه خصوصی در صورت اخراج دانشجو از کلاس به دلایل فوق و یادر صورت انصراف دانشجو از شرکت در کلاس بنا بر مصالح شخصی ، تا بعد از جلسه ی اول ۳۰% و تا فبل از جلسه ی سوم ۵۰ درصد مبلغ دریافتی کسر و مابقی حد اکثر تا ۲۰ روز به دانشجو مسترد میشود ولی بعد از جلسه ی سوم هیچ هزینه ای به وی مسترد نخواهد گردید.
 2. اما در کلاسهای خصوصی تک نفره و دو نفره ، و گروههایی که با هم کلاس تشکیل داده اند، در صورت لغو کلاس به هر دلیلی ، ابتدا حق التدریس جلسات برگزار شده محاسبه و کسر میشود (این مبلغ در هیچ شرایطی کمتر از شهریه ی ۵ ساعت نخواهد بود) و مبلغ باقیمانده در وجه دانشجو و حد اکثر تا ۲۰ روز بعد قابل استرداد است مشروط بر اینکه عدم تمایل به ادامه ی کلاس تا یک هفته قبل از طریق ایمیل و یا کتبی به استاد اعلام گردد. پیامک پذیرفته نیست.
 3. در مورد بسته های ۴/۸/۱۲ ساعته، کنسلی و جابجایی علاوه بر مفاد بند های ۱و۲ فوق ، تابع شرایط اختصاصی خود آنها نیز خواهد بود:
  1. کنسلی/جابجایی جلسه برای دوره ی آرام ۱ نوبت، برای دوره ی استاندارد ۲ نوبت، و برای دوره ی فشرده ۳ نوبت مجاز و بدون جریمه خواهد بود. کنسلی و جابجایی مازاد بطور کامل محاسبه خواهد شد.
 4. دانشجو در صورت تمایل میتواند درخواست لغو کامل بسته ها ی استاندارد و یا فشرده را بنماید، در اینصورت شهریه ی تعداد جلسات برگزار شده  مطابق بلوک های تک ساعته محاسبه میشود و مبلغ مابقی ظرف ۲۰ روز به دانشجو مسترد میشود.
 5. در عین حال در کلاسهای نیمه خصوصی چند نفره در صورت کاهش یا افزایش تعداد دانشجویان بر اثر انصراف و یا ثبت نام جدید، تعداد ساعات ، و طول زمان هر جلسه مطابق بند ۱ همین قرارداد و بسته به تعداد نفرات جدید تغییر میکند.
 6. جابجایی و لغو تک جلسه در کلاسهای نیمه خصوصی با موافقت همه همکلاسها برای یکبار امکان پذیر است، و در کلاسهای خصوصی تا ۱۰ درصد کل جلسات با موافقت استاد و تا ۲۴ ساعت قبل بلا مانع میباشد. در غیر اینصورت و یا بیش از این نعداد ، معادل یک دوم آن جلسه و حداقل ۳۰ دقیقه محاسبه میشود.عدم حضور در کلاس خصوصی تک نفره بدون اطلاع قبلی (no show up)و همینطور کنسل یکطرفه کلاسی که برای تعطیلات رسمی توافق شده بوده معادل ۶۰ دقیقه کامل محاسبه و از دانشجو دریافت میگردد.
 7. تاخیر ورود دانشجو تا ۱۰ دقیقه ، بلا مانع مبیاشد و بیش از آن هیچ تعهدی برای استاد در جهت جبران زمان از دست رفته ایجاد نمیکند و محاسبه مبشود.
 8. در صورت غیبت بیش از ۲ جلسه در هر مهارت و یا عدم انجام تکالیف و همینطور عدم رعایت نظم و انظباط مورد بند ۴ فوق، استاد میتواند از حضور دانشجوی خاطی در جلسات بعدی ممانعت نماید و یا از ادامه ی کلاس به طور کل در هر مقطعی ممانعت کند.
 9. دانشجو موظف است نسبت به پرداخت به موقع شهریه کلاس اقدام کند. شهریه ی هر ماه در ابتدای همان ماه واریز گردد. تاخیر بیش از یک هفته بدون کسب موافقت کتبی استاد سبب اخراج دانشجو خواهد شد. در صورت تمایل دانشجو میتواند ظرف یکهفته از شروع کلاس، کل اقساط شهریه باقیمانده را پرداخت نموده و از ۵% تخفیف اضافی بهره مند گردد.
 10. کنسل کردن جلسات و یا تعلیق کلاس و یا غیبت و تاخیر هیچکدام مجوزی برای تاخیر در پرداخت اقساط شهریه نخواهد بود.
 11. در صورت تاخیر در شهریه بیش از یک هفته و یا بدون موافقت کتبی استاد، موارد زیر ملغی شده و استاد تعهدی در قبال آن ندارد و عقد قرارداد با مفاد جدید لازم است:
  1. شهریه ی مورد توافق در قرارداد و تخفیفها از درجه اعتبار ساقط است. تخفیف ها تنها زمانی معتبر است که قرارداد بدون وقفه و تا آخر اجرا شود.
  2. استاد در مورد روز و ساعت کلاس به شکل سابق تعهدی ندارد.

فرم ثبت نام

توجه خیلی مهم:
 • برای دریافت کامل خدمات لازم است این فرم را تکمیل و ارسال نمایید. (زمان تقریبی ۲ دقیقه)
 • بعد از ثبت نام و ارسال فرم ، هر گاه که مایل باشید میتوانید به فرمهای خود دسترسی داشته باشید.
در حال بارگیری