آزمون تعیین سطح تخصصی

این یک آزمون تعیین سطح تخصصی شامل مهارتهای مختلف میباشد:

 • Grammar & Vocabulary : ۶ items
 • Cloze test : ۷ items
 • Reading : ۳ items
 • Listening : ۹ items
 • Writing : ۱ paragraph
 • Speaking : a full test
 • نتیجه ی بخش اول بلافاصله ارایه می شود.
 • نتیجه ی بخش نگارش و گفتار ظرف ۳ روز کاری ارایه می گردد.
 • فایلهای گفتاری و نوشتاری فقط یکبار تصحیح می شود. از ارسال مجدد و تکراری خودداری نمایید.
 • برای شرکت در آزمون لازم است ثبت نام کرده و با اطلاعات کاربری خود وارد شده باشید.
توجه! کاربر گرامی، برای مشاهدۀ آزمون‌ها به برگه آرشیو آزمون‌ها مراجعه نمایید.
بخش دوم – آزمون نگارش (Writing)
پاسخ مکتوب خود را به شکل تصویر / فایل / پیام از طریق پیامرسان (what’s app) به شماره ی ۰۹۱۲۱۱۴۱۹۴۶ ارسال نمایید تا ارزشیابی شوند:
 • برای موضوع زیر فقط یک پاراگراف مقدمه بین ۴۰ تا ۶۰ کلمه بنویسید:
Writing Task 2 
 
Some people say that protecting the environment is the government’s responsibility. Others believe that every individual should be responsible for it. Discuss both views and give your own opinion.
بخش سوم – آزمون گفتاری (Speaking)
لطفا پاسخ به سوالات زیر را در سه فایل جداگانه mp3 یا مشابه آن رکورد کنید و از طریق پیامرسان (what’s app) به شماره ی ۰۹۱۲۱۱۴۱۹۴۶ ارسال نمایید تا ارزشیابی شوند:
Speaking test
 
Interview 
 
– What is your full name?
– Can I see your ID?
– Where are you from?
– Where do you live?
– What is your favourite room where you live?
– Do you like traveling? Why?
– What touristic attraction did you visit last in your country, and with whom?
—————————————————
Cue Card
 
Describe a situation when you were travelling and your car had a breakdown. Please say
– Where you were going
– With whom you were going
– How you handled the situation, and
– How you felt about the situation.
—————————————————
Discussion 
 
– What is the best way to move around in your home town?
– In your country is it common for young people to own a car?
– Are there more older people who own a car than young people?
– Which group of people uses the public transportation the most in you country?
– What are the advantages and disadvantages of a modern railway transport system, compared to private cars?