رمز دانلود منابع

برخی از منابع فوق در هنگام دانلود ، رمز میخواهند

موقع دانلود اگر از شما رمز خواست این را وارد کنید

jozweb.com

کتاب معرفی کنید

قصد ما این است که کمترین تعداد منابع را که با دقت و وسواس انتخاب شده اند، در اینجا ارایه کنیم جون معتقدیم داوطلبان عزیز زمان کافی و یا اضافی برای مطالعه ی همه ی کتابها را ندارند. پس بقدر کفایت و با دقت دستچین میکنیم. اما در عین حال لطفا اگر کتاب خیلی خوب و کاربردی را می شناسید، در پایین همین صفحه در بخش دیدگاه معرفی نمایید، پس از بررسی دقیق، در صورت واجد شرایط بودن آن کتاب، در همینجا آنرا اضافه خواهیم کرد.