ویدیو تمرین گفتاری شنیداری چیست؟

معرفی ویدیو-تمرین های گفتاری-شنیداری :

  • این ویدیو های کوتاه بهترین روش تمرین موضوعی speaking & listening میباشند.
  • این ویدیوها برای سه سطح متوسط، بالای متوسط، و پیشرفته طراحی شده اند.
  • این ویدیو ها طوری طراحی شده اند تا ابزاری باشند برای تمرین هدفمند (speaking) و (listening) در منزل و ساعتهای غیر کلاسی.
  • در هر ویدیو ، تعدادی جمله مهم و مرتبط با موضوع انتخاب شده و از شما میخواهد که آنها را تکرار کنید.
  • هر سطح از این ویدیو ها دارای ۱۰ درس میباشد و روی یک موضوع خاص تمرکز می کند.
  • درس اول روی موضوع friends & friendship تمرکز دارد.

 >  ثبت نام دوره ی متوسط  <

 >  ثبت نام دوره ی بالای متوسط  <

 >  ثبت نام دوره ی پیشرفته  <

روش کار با ویدیو-تمرین گفتاری-شنیداری :

 • ابتدا یکبار ویدیو را ببینید و یک درک کلی از موضوع دریافت کنید.
 • بار دوم  ویدیو را ببینید و بخشهایی که متن جملات را ارایه میکند با دقت مشاهده کنید
  • متن (video script) هر قسمت به همراه نکات و توضیحات ضروری در زیر آمده است.
  • نکات واژگان و گرامری هر یک را بررسی کنید. توضیحات لازم در همین صفحه آمده است.
 • بار سوم : سعی کنید جمله های منتخب و برجسته را چندین بار تکرار کنید تا از بَر شوید.
  • جمله های منتخب ، روی فیلم متوقف میشوند و به شما فرصت اندیشیدن میدهند.
  • هر کجا لازم شد با دیدن علامت توقف، روی فیلم متوقف شوید و زمان بیشتری صزف فراگیری کنید.
  • جمله های منتخب را با صدای بلند تکرار کنید.
 • They were smashed  همه شون مست بودند
 • hen party میهمانی زنانه
 • got into a fight  دعواشون شد
 • a washout آبروریزی کامل
 • never mind   بی خیال
 • shot   عکس
 • treasure  در اینجا یعنی بشدت قدر چیزی رو دانستن
 • typical Tuesday   سه شنبه ی معمولی / همیشگی
 • balanced   متعادل
 • What a year!  عجب سالیه
 • be half as good as    اگر حتی نصف اینم خوب باشه
 • I don’t know why I’m feeling like this   نمیدونم چه مرگمه
 • This is life   زندگی یعنی این
 • take away meal   غذا از بیرون
 • what a night!  عجب شبی بود
 • a shoulder to cry on – someone who listens sympathetically
 • birds of a feather flock together – people who have the same outlook/tastes/interests
 • close-knit – very close
 • like two peas in a pod – very similar
 • through thick and thin – through all circumstances no matter how difficult
 • to be as thick as thieves – to be very close or friendly
 • to be joined at the hip – to be inseparable
 • to be on the same page/wavelength – to be in agreement
 • to build bridges – to promote friendly relations between people or groups
 • to bury the hatchet – to end a conflict

Please find many more words and expressions on “Friendship” in this PDF

بپرسید

 • سوالات درسی مرتبط با این مبحث را در زیر همین صفحه “بخش دیدگاه” بپرسید و پاسخ را در همین جا ببینید.
 • سوالات فنی را از لینک تماس با ما مطرح کنید.
 • اگر مطالب را پسندیدید، آنها را با ابزار موجود در همین صفحه، با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
در حال بارگیری