دوره های گرامر پایه تا پیشرفته

بسته گرامر پایه
 • گرامر پایه
 • شامل 15 وبدرس الکترونیک
 • توضیحات و خلاصه درس
 • نکات برجسته توسط استادغفاریان
 • پشتیبانی ، آزمون، و رفع اشکال
 • ارایه در 4 هفته
 • اعتبار اکانت 30 روز
 • هزینه 40 هزار تومان
 • هزینه دوره با یکساعت کلاس خصوصی حضوری یا اسکایپ 160 هزار تومان
بسته گرامر متوسط
 • گرامر متوسط
 • شامل 15 وبدرس الکترونیک
 • توضیحات و خلاصه درس
 • نکات برجسته توسط استادغفاریان
 • پشتیبانی ، آزمون، و رفع اشکال
 • ارایه در 4 هفته
 • اعتبار اکانت 30 روز
 • هزینه 40 هزار تومان
 • هزینه دوره با یکساعت کلاس خصوصی حضوری یا اسکایپ 160 هزار تومان
بسته گرامر پیشرفته
 • گرامر پیشرفته
 • شامل 12 وبدرس الکترونیک
 • توضیحات و خلاصه درس
 • نکات برجسته توسط استادغفاریان
 • پشتیبانی ، آزمون، و رفع اشکال
 • ارایه در 4 هفته
 • اعتبار اکانت 30 روز
 • هزینه 40 هزار تومان
 • هزینه دوره با یکساعت کلاس خصوصی حضوری یا اسکایپ 160 هزار تومان
بسته ی کامل گرامر پایه + متوسط + پیشرفته
 • گرامر پیشرفته
 • شامل 42 وبدرس الکترونیک
 • توضیحات و خلاصه درس
 • نکات برجسته توسط استادغفاریان
 • پشتیبانی ، آزمون، و رفع اشکال
 • ارایه در 12 هفته
 • اعتبار اکانت 90 روز
 • هزینه ی دوره 108 هزار تومان
 • هزینه دوره با دو ساعت کلاس خصوصی حضوری یا اسکایپ 348 هزار تومان