دوره های مختلف آموزش اینترنتی 

درسنامه های آیلتس که شما مجاز به بازدید هستید

دوره های مختلف آیلتس که هم اکنون برگزار می شود

آزمونهای پایان هفته ی آیلتس

نمونه درسهای آموزش اینترنتی - مجازی - زیان انگلیسی در موضوعات مختلف

.این درسنامه ها برای نمونه ارایه شده و درسهای کامل تر طبق برنامه در هر گروه موجود می باشد