محاسبه ی نمره ی آیلتس

توجه: احتمالا بطور مرتب در منزل برای آمادگی بیشتر تست میزنید. محاسبه ی نمره ی آیلتس کار ساده ای نیست. با استفاده از فرم روبرو و با توجه به تعداد پاسخ های صحیح خود می توانید نمره ی دقیق خود را در بخشهای Listening و Reading محاسبه نمایید

  • بخش شنیداری برای هر دو گروه داوطلبان آکادمیک و جنرال یکسان است.
  • بخش خوانداری یا Reading دارای سیستم نمره دهی متفاوتی است و باید نوع آزمون آکادمیک یا جنرال را مشخص کنید.
  • برای رشد تضمینی ۱ تا ۱.۵ نمره از دوره های آیلتس استاد غفاریان جویا شوید.
ieltscalculator