روز درسهای زبان تخصصی

//روز درسهای زبان تخصصی

روز درسهای زبان تخصصی

روز-درس های زبان تخصصی

مجموعه درسهای آنلاین زبان تخصصی در ۴۰ هفته برای داوطلبان کنکور منحصرا زبان ، آزمون آیلتس، آزمون تافل، و امثال آن

داوطلبان و علاقه مندان زبان تخصصی، در یک دوره ی ۱۰ ماهه / ۴۰ هفته ای ، با هفته ای ۴ واحد درسی به همراه آزمون و تمرین کافی ، تا سطح پیشرفته (advanced) خواهید رسید. مجموعه ی مطالب هر هفته شامل این موارد است:

 • گرامر پایه تا پیشرفته با دید تخصصی
 • واژگان تخصصی ( موضوعی ، همنشینها، ریشه شناسی)
 • پرهیز از خطاهای رایج (common errors)
 • اصطلاحات روزمره  (language functions)
 • نکات و تمرین درک مطلب های cloze tests & comprehension

مدرس این دوره

استاد بهروز غفاریان

استاد بهروز غفاریان : مدرس زبان عمومی و تخصصی

Oct 2018 / مهر ۹۷

طرح درس ماه ۱

از “سطح متوسط” به “بالای متوسط”
گرامر تخصصی: درسهای ۱ تا ۴
واژگان تخصصی : درسهای ۱ تا ۴ شامل واژگان موضوعی ، واژگان همنشین ، و ریشه شناسی
اصلاحات روزمره: درسهای ۱ و ۲
پرهیز از خطاهای رایج: درسهای ۱ و ۲
آموزش و تمرین کلوز تست: درسهای ۱ و ۲
آموزش و تمرین درک مطلب: درسهای ۱ و۲
آزمونک شماره ۱ / آزمون شماره ۱
۰۱Oct 2018 / مهر ۹۷
Nov. 2018 / آبان ۹۷

طرح درس ماه ۲

از “سطح متوسط” به “بالای متوسط”
گرامر تخصصی: درسهای ۵ تا ۸
واژگان تخصصی : درسهای ۵ تا ۸ شامل واژگان موضوعی ، واژگان همنشین ، و ریشه شناسی
اصلاحات روزمره: درسهای ۳ و ۴
پرهیز از خطاهای رایج: درسهای ۳ و ۴
آموزش و تمرین کلوز تست: درسهای ۳ و ۴
آموزش و تمرین درک مطلب: درسهای ۳ و۴
آزمونک شماره ۲ / آزمون شماره ۲
۰۲Nov. 2018 / آبان ۹۷
Dec. 2018 / آذر ۹۷

طرح درس ماه ۳

از “سطح متوسط” به “بالای متوسط”
گرامر تخصصی: درسهای ۹ تا ۱۲
واژگان تخصصی : درسهای ۹ تا ۱۲ شامل واژگان موضوعی ، واژگان همنشین ، و ریشه شناسی
اصلاحات روزمره: درسهای ۵ و ۶
پرهیز از خطاهای رایج: درسهای ۵ و ۶
آموزش و تمرین کلوز تست: درسهای ۵ و ۶
آموزش و تمرین درک مطلب: درسهای ۵ و۶
آزمونک شماره ۳ / آزمون شماره ۳
۰۳Dec. 2018 / آذر ۹۷
Jan. 2019 / دیماه ۹۷

طرح درس ماه ۴

از “سطح بالای متوسط” به “پیشرفته”
گرامر تخصصی: درسهای ۱۳ تا ۱۶
واژگان تخصصی : درسهای ۱۳ تا ۱۶ شامل واژگان موضوعی ، واژگان همنشین ، و ریشه شناسی
اصلاحات روزمره: درسهای ۷ و ۸
پرهیز از خطاهای رایج: درسهای ۷ و ۸
آموزش و تمرین کلوز تست: درسهای ۷ و ۸
آموزش و تمرین درک مطلب: درسهای ۷ و ۸
آزمونک شماره ۴ / آزمون شماره ۴
۰۴Jan. 2019 / دیماه ۹۷
Feb. 2019 / بهمن ۹۷

طرح درس ماه ۵

از “سطح بالای متوسط” به “پیشرفته”
گرامر تخصصی: درسهای ۱۷ تا ۲۰
واژگان تخصصی : درسهای ۱۷ تا ۲۰ شامل واژگان موضوعی ، واژگان همنشین ، و ریشه شناسی
اصلاحات روزمره: درسهای ۹ و ۱۰
پرهیز از خطاهای رایج: درسهای ۹ و ۱۰
آموزش و تمرین کلوز تست: درسهای ۹ و ۱۰
آموزش و تمرین درک مطلب: درسهای ۹ و ۱۰
آزمونک شماره ۵ / آزمون شماره ۵
۰۵Feb. 2019 / بهمن ۹۷
Mar. 2019 / اسفند ۹۷

طرح درس ماه ۶

از “سطح بالای متوسط” به “پیشرفته”
گرامر تخصصی: درسهای ۲۱ تا ۲۴
واژگان تخصصی : درسهای ۲۱ تا ۲۴ شامل واژگان موضوعی ، واژگان همنشین ، و ریشه شناسی
اصلاحات روزمره: درسهای ۱۱ و ۱۲
پرهیز از خطاهای رایج: درسهای ۱۱ و ۱۲
آموزش و تمرین کلوز تست: درسهای ۱۱ و ۱۲
آموزش و تمرین درک مطلب: درسهای ۱۱ و ۱۲
آزمونک شماره ۶ / آزمون شماره ۶
۰۶Mar. 2019 / اسفند ۹۷
Apr.2019 / فروردین ۹۸

طرح درس ماه ۷

از “سطح بالای متوسط” به “پیشرفته”
گرامر تخصصی: درسهای ۲۵ تا ۲۸
واژگان تخصصی : درسهای ۲۵ تا ۲۸ شامل واژگان موضوعی ، واژگان همنشین ، و ریشه شناسی
اصلاحات روزمره: درسهای ۱۳ و ۱۴
پرهیز از خطاهای رایج: درسهای ۱۳ و ۱۴
آموزش و تمرین کلوز تست: درسهای ۱۳ و ۱۴
آموزش و تمرین درک مطلب: درسهای ۱۳ و ۱۴
آزمونک شماره ۷ / آزمون شماره ۷
۰۷Apr.2019 / فروردین ۹۸
May 2019 / اردیبهشت ۹۸

طرح درس ماه ۸

“سطح پیشرفته” به “سطح حرفه ای”
گرامر تخصصی: درسهای ۲۹ تا ۳۲
واژگان تخصصی : درسهای ۲۹ تا ۳۲ شامل واژگان موضوعی ، واژگان همنشین ، و ریشه شناسی
اصلاحات روزمره: درسهای ۱۵ و ۱۶
پرهیز از خطاهای رایج: درسهای ۱۵ و ۱۶
آموزش و تمرین کلوز تست: درسهای ۱۵ و ۱۶
آموزش و تمرین درک مطلب: درسهای ۱۵ و ۱۶
آزمونک شماره ۸ / آزمون شماره ۸
۰۸May 2019 / اردیبهشت ۹۸
Jun. 2019 / خرداد ۹۸

طرح درس ماه ۹

“سطح پیشرفته” به “سطح حرفه ای”
گرامر تخصصی: درسهای ۳۳ تا ۳۶
واژگان تخصصی : درسهای ۳۳ تا ۳۶ شامل واژگان موضوعی ، واژگان همنشین ، و ریشه شناسی
اصلاحات روزمره: درسهای ۱۷ و ۱۸
پرهیز از خطاهای رایج: درسهای ۱۷ و ۱۸
آموزش و تمرین کلوز تست: درسهای ۱۷ تا ۱۸
آموزش و تمرین درک مطلب: درسهای ۱۷ تا ۱۸
آزمونک شماره ۹ / آزمون شماره ۹
۰۹Jun. 2019 / خرداد ۹۸
Jul. 2019 / تیر ۹۸

طرح درس ماه ۱۰

“سطح پیشرفته” به “سطح حرفه ای”
گرامر تخصصی: درسهای ۳۷ تا ۴۰
واژگان تخصصی : درسهای ۳۷ تا ۴۰ شامل واژگان موضوعی ، واژگان همنشین ، و ریشه شناسی
اصلاحات روزمره: درسهای ۱۹ و ۲۰
پرهیز از خطاهای رایج: درسهای ۱۹ و ۲۰
آموزش و تمرین کلوز تست: درسهای ۱۹ و ۲۰
آموزش و تمرین درک مطلب: درسهای ۱۹ و ۲۰
آزمونک شماره ۱۰ / آزمون شماره ۱۰
۱۰Jul. 2019 / تیر ۹۸

برای دیدن ریز برنامه ی هر ماه روی تصویر های زیر کلیک کنید

نحوه ی ثبت نام در این دوره

 • ثبت نام و اشتراک ۳۰ روزه / ماه جاری
 •  ثبت نام و اشتراک یکساله
 •  ثبت نام و اشتراک آرشیو ماههای قبل​


دریافت اشتراک

توسط |۱۳۹۷-۱۰-۱۵ ۲۱:۲۰:۱۶ +۰۳:۳۰شهریور ۳ام, ۱۳۹۷|دسته بندی: آموزش|برچسب ها: |2 دیدگاه

درباره نویسنده:

همواره مشتاقم به یادگیری و خوشحال از اینکه بتوانم بخشی از آن را بیاموزانم.

2 Comments

 1. خیلی عالیه …. نمیدوند چقدر دنبال این مجموعه بودم.فقط اینکه نمیشه مدتش کوتاهتر و مثلا ۶ ماهه باشه؟

  • ممنون از حسن نظر شما. این برنامه برای داوطلبان زبان تخصصی کنکور و به شکل ماهیانه طراحی شده. اگر لازم میدانید زودتر و مثلا در ۶ ماه یا کمتر بگذرانید یا یاید دوره ها را تک تک بگیرید / یا درخواست آرشیو ماههای گذشته / و یا از طریق پشتیبانی درخواست خود را مطرح گنید. قطعا راه مناسبی یافت خواهد شد.

دیدگاه خود را بنویسید

آشنایی با جُزوِب

خدمات آموزشی جُزوِب به معنای "جزوه در وب" از مرداد 1395 آغاز به کار کرد و در این مدت به ترویج و بهینه سازی آموزشهای مجازی یا اینترنتی زبان روی آورده است. قصد و هدف جزوب ارایه ی آموزشهای اینترنتی - غیر حضوری با استانداردهای جهانی است. متاسفانه آنجه در ذهن اغلب مردم عزیزمان و حتی تحصیلکرده ها جا افتاده ، نظرات غیر منطقی و خلاف واقع از این دست آموزشهاست. در یک جمله باید عرض کنیم "وبدرس ها" بسیار پیشرفته ترند از ای بوک و پی دی اف. در این نوع آموزش وبدرسهایی به شما ارایه میشوند که شامل خلاصه درس، فیلم آموزشی، برنامه ی درسی، تعامل و رفع اشکال با استاد و پیگیری و مداومت است. این خدمات را در شیوه های دیگر با این نظم و برنامه نخواهید یافت

کارهای اخیر

دعوت به همکاری

از همه ی همکاران عزیز، مدرسان زبان عمومی و اختصاصی دعوت به همکاری می شود. چنانچه دستی به قلم دارید حتی برای تالیف دست اول چند صفحه از شما دعوت میکنیم. اگر هم اهل تالیف نیستسد، محصولات و خدمات ما را بعد از بررسی و ارزش یابی، به مخاطبین خود معرفی نمایید. برای اینکار لطفا از طریق صفحه ی تماس با ما فرم ارسال نمایید. منتظر شما هستیم

پرسشی دارید؟ چت از طریق واتساپ